İntegratif Tıp Enstitüsü başkanı Asuman Kaplan Algın; Walsh Research Institute Practitioner Mastering Brain Chemistry programına katılmış; Walsh Enstitüsü Practitioner listesinde yer almıştır.

İntegratif Tıp Enstitüsü başkanı Asuman Kaplan Algın; Walsh Research Institute Practitioner Mastering Brain Chemistry programına katılmış; Walsh Enstitüsü Practitioner listesinde yer almıştır. https://www.walshinstitute.org/clinical-resources-814802.html  William Walsh’un danışmanlığında; zihinsel sorunları olan hastalara, biyokimyasal analizlere dayalı, bireyselleştirlmiş mikrobesin tedavileri uygulamaktadır.  Aynı programın İntegratif Tıp Enstitüsü tarafından, Türkçe versiyonunun gerçekleşmesi konusunda girişimlerde bulunulmaktadır.

 

Özet
:
Resim
X