Merkezi ABD’de bulunan Walsh Enstitüsü, Epigenetik ve Biyokimyasal testlere dayalı olarak, mental hastalıkların ilaçsız tedavi protokolleri geliştiren saygın bir kurumdur.

Merkezi ABD’de bulunan Walsh Enstitüsü, Walsh Enstitüsü; Epigenetik ve Biyokimyasal testlere dayalı olarak, mental hastalıkların ilaçsız tedavi protokolleri geliştiren saygın bir kurumdur.

Kâr amacı gütmeyen Walsh Araştırma Enstitüsü, zihinsel bozuklukların biyokimyasını çözmeye ve klinik tedavilerin geliştirilmesine adanmış bir organizasyondur. 

Organizasyon, 2008 yılında biyokimyasal dengesizlikler konusunda uluslararası kabul görmüş bir uzman olan PhD, PhD, William J. Walsh tarafından kurulmuştur.

Walsh Araştırma Enstitüsü'nün mevcut araştırmaları; DNA metilasyonu, otizmin ve tüm zihinsel sağlıkta epigenetiğin rolü ve altta yatan nedenlerini içerir. Walsh, 32 ülkeden 600'den fazla doktorun ilaçsız, gelişmiş besin tedavisi protokolleri konusunda eğitim almasını sağlayan uluslararası doktor eğitim programlarını yönetmektedir.

Walsh Araştırma Enstitüsü'nün misyonu, ileri biyokimyasal tedavi protokollerini; DEHB, şizofreni, bipolar bozukluk, anksiyete, klinik depresyon, davranış bozuklukları, otizm ve nörodejeneratif bozuklukları olan milyonlarca kişiye sunmaktır.

Öncelikli hedefleri (a) bilimsel araştırmalarla bu bozuklukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak, (b) gelişmiş besin tedavisi protokolleri geliştirmek, (c) yüksek kaliteli, uygun fiyatlı kar amacı gütmeyen klinikler kurmak ve işletmek, (d) uluslararası bir doktor eğitim programı ve (e) dergi makaleleri, kitaplar hazırlayarak ve teknik toplantılara ve konferanslara katılarak halk ve tıp camiasını eğitmektir.

Özet
:
Resim
X