• Mental (Zihinsel) hastalıkların dışında kalan  tüm hastalıklar bu gruba dahildir.  Dermatoloji, Onkoloji, Otoimmün, Kardiyovasküler,…  İntegratif Tedavide, hasta ve doktor iyileşme sürecine ortaktırlar. Zindeliği ve hastalığı etkileyen tüm faktörler birlikte dikkate alınır. Hem konvansiyel tıbbın, hem de tamamlayıcı ve geleneksel tıbbın birlikte kullanımı vücudun doğuştan gelen iyileşme yanıtını kolaylaştırır. Doğal ve daha az invaziv olan etkili müdahaleler mümkün olduğunca kullanılmalıdır. Tedavilerden daha da öncelikli olan hastalığın önlenmesidir.

    Enstitümüz; bütünsel bakış açısı içinde, hem nöropsikiyatrik hastalıkların, hem de fiziksel hastalıkları tüm tedavi bileşenleriyle birlikte ele alınarak tedavi edildiği, tüm tedavi süreçlerinin kayıtlarıyla birlikte sonuçlandırıldığı, vaka kayıtlarına dayalı olarak yorumlandığı, tedavi protokollerinin oluşturulduğu ve bilimsel platformlarda paylaşma vizyonunu ana hedeflerinin merkezine koymuştur. 

    Bu strateji çerçevesinde; hem Nöropsikiyatrik Hastalıklar (Epilepsi, Otizm, Şizofreni, Bipolar Bozukluklar, Obsesif Kompulsif Bozukluk, vb…) için, hem Fiziksel Hastalıkların (Kanser, Çocuk Hastalıkları, Fibromiyalji& Romataid Artrit, Kadın Hastalıkları vb..) her biri için, tedavi bileşenleri dikkate alınarak ayrı ayrı İntegratif Tedavi Protokollerinin hazırlanması amaçlanmaktadır. 

    Her iki grup hastalıkların, tüm tedavi bileşenleri göz ününe alınarak, hastalıklara bütünsel bakan ulusal ve uluslararası ilgili akademik kurumların, söz konusu hastalıkla ilgili olan otoriteler, uzmanlar, doktorlar hatta hasta veya yakınlarının bilgilerinden ve deneyimlerinden yararlanarak yola çıkılacaktır. Bu amaçla online toplantılar, sempozyumlar, çalıştay vb. yollarla ortak akla dayalı tedavi yol haritaları veya algoritmaları ortaya çıkarılacaktır.


X