Kategoriler

Enstitünün Organları

Enstitünün Organları

DANIŞMA KURULU 
Başkan: Dr. Asuman Kaplan Algın (Tıbbi Biyokimya /Tamamlayıcı Tıp)
Prof.Dr.Dilek Çolak (Tıbbi Mikrobiyoloji)
Dr. Natasha Campbell-McBride
William J. Walsh, Phd.

BİLİM KURULU 
Başkan:
Prof. Dr. Dilek Çolak (Tıbbi Mikrobiyoloji)
Dr. Asuman Kaplan Algın (Tıbbi Biyokimya /Tamamlayıcı Tıp)
Dr.Mehtap Abay (Göz Hastalıkları)
Doç. Dr. Evrim Tezcanlı (İntegratif Tıp/Onkoloji)
Prof. Dr. Aslıhan Avcı (Tıbbi Biyokimya)
Prof. Dr. Yasemin Akçay (Tıbbi Biyokimya)
Prof. Dr. Zeynep Sümer (Tıbbi Mikrobiyoloji)
Doç. Dr. Recep Alp (Nöroloji) 

YÜRÜTME KURULU
Başkan:
Gonca Zeybek
Göksel Kumsal
Olcay Gürem

 

X