Kategoriler

Neden Varız

Günümüzde hem kronik hastalıkların tedavisinde hem de sağlığın korunmasında integratif yani bütüncül tıp yaklaşımlarının önemi her geçen gün artmaya ve talep edilir olmaya başlamıştır. İntegratif tıp hastayı merkeze koyarak; kişinin fizyolojisi, biyokimyası, mikrobiyolojisinin yanında yaşam ortamını, ilişkilerini, beslenmesini, emosyonel durumunu ve stres yönetimini hastanın genetiğini de dikkate alarak düzenlemeye yönelik yaklaşımları içerir. İntegratif Tıp Enstitüsü bu alandaki farklı yaklaşımları sunabilmek için kurulmuştur. Öncelikli hedefimiz integratif tıp alanında doğru, ulaşılabilir, bilimsel çalışmalarla desteklenmiş, kanıta dayalı, güncel ve uygulanabilir bilgileri araştırmak ve bu bilgileri sağlığın korunmasına ve kronik hastalıkların tedavisine entegre etmektir. 

Enstitümüz faaliyet alanı ile ilgili olarak; ulusal ve uluslararası akademik kurumlar, enstitüler, sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilen ve uygulanan kanıta dayalı tedavileri, teknolojik gelişmeleri, yeni bilgileri ve uygulamaları takip ederek, faaliyet alanlarına entegre edip, hizmete sunacaktır.

Neden Varız
X