Kategoriler

NÖROPSİKİYATRİNİN TEDAVİ BİLEŞENLERİ

NÖROPSİKİYATRİNİN TEDAVİ BİLEŞENLERİ

Konvansiyonel Tıp: İntegratif Psikiyatride konvansiyonel tıbbın tanı kriterleri ve kimyasal ilaçlar tedavinin başlangıç noktasıdır. Hastalığın akut durumuna ve derecesine göre kimyasal ilaçların reçete edilmesi kaçınılmazdır. Sanrılı olan bir şizofreni hastasına, manik fazı yaşamakta olan bipolar hastaya veya intihar riski olan depresyon hastasına mutlaka ilaç reçete edilecektir. Belki ayakta değil yatılı tedavisi gerekebilir. İlaç tedavisi ile semptomların hafiflemesinin ardından, gerekli analiz ve tetkiklerin sonucuna göre hastalığa kaynaklık eden sorunların tedavisi programlanacaktır. Hedefimiz, hastanın zaman içinde kimyasal ilaçlara ihtiyaç duymayacak noktaya gelmesidir.

Bağırsak Mikrobiyatasının Tedavisi: Bağırsak mikrobiyatasının dengesizliği, disbiyozis ve sızdıran bağırsak sendromu, psikoloji sendromluların ve psikiyatri hastalarının en temel sorunlarındandır. Hastalığa neden olan beyin toksisitesinin en temel nedeni sızdıran bağırsak duvarıdır (Leaky Gut) ve patojenik floranın baskın olduğu disbiyozis söz konusudur. Bu nedenle ilk odaklanılacak tedavi ayağı, bağırsak mikrobiyatasının dengelenmesi ve sızdıran bağırsak sendromunun tedavisidir. Tedavinin amacı beyin toksisitesi ve inflamasyon ile mücadele olacağından, psikoloji sendromuna kaynaklık eden sorun için tedavi şansı sunulmuş olacaktır.

Detoksifikasyon: Beyinde ağır metal birikimi ve beynin toksik yüke maruz kalması, psikiyatrik hastalıkların temel nedenlerinden biridir. Toksik metaller başta olmak üzere tüm toksinlerin beyinden uzaklaştırılması için detoksifikasyon gerekmektedir. Bu amaçla detoksifiye edici gıda takviyeleri, detoks beslenme, detoks banyoları ve termal sular tedavinin önemli parçalarıdır. Aynı zamanda karaciğer fonksiyonlarının güçlendirilmesi detoksifikasyonun önemli bir ayağıdır

Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Bağırsakları iyileştirip toksisitenin kaynağını kurutmak kadar toksin girişini engellemek de bir o kadar önemlidir. Organik veya doğal beslenme yanında evde ve işteki yaşam alanlarında temizlik ve bakım malzemeleri organik veya ekolojik olmalıdır. Elektro-manyetik kirlenmeden, hava kirliliğinden ve toksik ortamlardan olabildiğince uzaklaşılmalıdır.

Epigenetik Tedavi ve Beyin Biyokimyasının Dengelenmesi: Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde beyin biyokimyasının dengelenmesini amaçlayan mikrobesin tedavi yaklaşımı, Psikiyatrist Dr. Carrl Pfieffer tarafından başlatılmış, William J. Walsh tarafından geliştirilmiştir. Tedavide WALSH modeli uygulanır. Epigenetik testlere ve biyokimyasal analizlere dayalı olan mikro besin tedavisi Walsh Enstitüsü Sertifikalı Practitioner doktorlarca yürütülür.

Enerji Terapileri: Vücudumuzda her hücrenin ve organın elektriği ve kendine özgü titreşimi vardır. Toksinler, ağır metaller, mikroorganizmalar, stres veya duygusal travmalar; elektrik akışı ve titreşimleri bozduğu için hücresel düzeyde rahatsızlıklara neden olurlar. Klasik tıpta tanı yöntemleri ve tedavileri hastalık ortaya çıktıktan sonrasıyla ilgilidir. Oysa enerji tıbbı tanı ve tedavileri, hastalık ortaya çıkmadan, hücrenin atom altı parçacıklarındaki enerji akışı ve frekansını ölçebilir ve bu bozulma enerji düzeyinde tedavi edilebilir. İntegratif psikiyatride de enerji ve frekans dengeleme tedavi bileşenlerinden biridir. İntegratif Tıp Enstitüsü olarak, bu amaçla geliştirilen en son cihazlar, yöntemlerle ilgili sürekli araştırma içinde olunacak ve bunlar tedavi protokollerine entegre edilecektir.

Kişisel Gelişim ve Psikoterapiler: Psikiyatrik tedavilerin tamamlanması, zihnin normalleşmesinin ardından gelen en önemli aşama, psikoterapiler olacaktır. Hastalık süresince psikoterapi uygulanması suya yazılan bir yazı gibi olacağı için, zaman ve maddi kayba neden olacaktır. Beynin normalleşmesinin ardından, EMDR, hipnoz, NLP, Gestalt, bilişsel ve davranışçı terapiler, kişinin psikolojik ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel projelendirilerek uygulanmalıdır. Aynı zamanda kişinin yaşam sitilini değiştirmesi; yaşamına spor, meditasyon ve yoga gibi aktiviteleri katması; yaşam felsefesi değişikliği ve hayatı yeniden yorumlaması, kendi yaşamının sorumluluğunu alması, kişisel gelişiminin yol haritasını belirlemesi gibi önemli konular, daha mutlu ve üretken bir yaşam için gereklidir.

Hastalık Sonrası Tedavi: Uzun yıllar psikiyatrik hastalık yaşamış ve yaşam döngüsünden uzakta kalmış olan hastalar, psikiyatrik tedavileri tamamlanmış ve psikoterapi aşamasına gelmeleriyle birlikte uzak kaldıkları yaşama yeniden adapte olmaları tedavinin bir başka bileşenidir. Hastanın sosyal ortamında, ailesinden ve sosyal çevresinden geri kalanlarla birlikte bu dönem, proje gibi ele alınmayı gerektiren önemli bir süreçtir. İyileşmiş olarak hayatı seyretmek bir başka zorluk ve travma nedenidir. Bu nedenle hastalık sonrası süreç de enstitümüzün duyarlı olduğu bir konu olup tedavinin son aşamasıdır diyebiliriz.

X